Festivalul-concurs al Cântecului Popular Românesc „Maria Lătăreţu” Ediţia a XXIII-a, Târgu-Jiu, 7-10 noiembrie 2016


Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Local şi Primăria municipiului Tg-Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu, Liga Culturală ,,Fiii Gorjului’’ din Bucureşti, Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj.

organizează:
Festivalul-concurs al Cântecului Popular Românesc „Maria Lătăreţu”
Ediţia a XXIII-a, Târgu-Jiu, 7-10 noiembrie 2016

Regulament și fișă de participare in format PDF

La Gorj s-a împământenit tradiţia ca, din timp în timp, să fie invitaţi la Târgu-Jiu slujitori împătimiţi ai cântecului din toate zonele româneşti care, împreună cu specialişti de prestigiu, îşi amintesc de Maria Lătăreţu.
în semn de omagiu adus marii interprete, anul acesta se va organiza la Târgu-Jiu cea de-a XXIII-a ediţie a festivalului-concurs ce îi poartă numele.

Organizatori:
Consiliul Judeţean Gorj; Consiliul Local şi Primăria municipiului Tg-Jiu; Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Tg-Jiu; Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj; Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu; Muzeul Judeţean ,Alexandru Ştefulescu” Gorj; Liga Culturală „Fiii Gorjului” din Bucureşti, întreg festivalul va fi filmat şi transmis în direct de către o televiziune cu acoperire naţională.
Această ediţie se adresează soliştilor vocali şi instrumentişti neprofesionişti ( neangajaţi într-o instituţie profesionistă de spectacole).

Secţiunile Festivalului:
a) solişti vocali;
b) solişti intrumentişti. Condiţii de participare:
• Fiecare judeţ (sector) poate participa cu 2 solişti vocali şi 2 solişti instrumentişti (băieţi/fete), cu vârsta cuprinsă între 16-35 ani. Judeţul gazdă îşi rezervă dreptul de a participa cu câte 4 solişti la fiecare secţiune.
• Fiecare interpret se prezintă în concurs cu două piese:
– doină, baladă, cântec doinit sau cântec epic, fără acompaniament;
– o melodie ritmată, cu acompaniament orchestral;
Laureaţii cu Marele Premiu şi Premiul I obţinute la ediţiile anterioare ale Festivalului nu pot participa în concurs.
Fişa de concurs (anexată prezentului), însoţită de partituri şi o copie după B.I./C.I. se expediază pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, str. Calea Eroilor, nr. 15, cod 210135, Tg-Jiu, Gorj, e-mail – cultura@traditiigori.ro sau la Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Tg-Jiu, str.Traian, nr.5, Târgu Jiu, jud.Gorj, e.mail – doinagorjului@yahoo.com, până la data de 1 noiembrie 2016, pentru a da posibilitate orchestrei să asigure o mai mare operativitate în desfăşurarea preselecţiei.
Este absolut necesară viza Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, sau a Şcolii populare de artă din judeţul respectiv, care girează astfel îndeplinirea condiţiilor din regulament privitoare la limitarea numărului concurenţilor şi la premiile obţinute de aceştia.
Prezenţa concurenţilor este aşteptată în ziua de 7 noiembrie 2016., la sediul Târgu-Jiu (Casa de Cultură a Sindicatelor Tg-Jiu).
Preselecţia se va desfăşura în aceeaşi zi, începând cu orele 1500, în prezenţa juriului naţional. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către participanţi (direct sau prin instituţiile culturale din zona de domiciliu).
Înainte de începerea preselecţiei toţi concurenţii vor achita la casieria Ansamblului o taxă de participare/ înscriere de 30 lei.
FESTIVALUL CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC „MĂRIA LĂTĂREŢU”
EDIŢIA a XXIII-a, TÂRGU-JIU, 7-10 NOIEMBRIE 2016

REGULAMENT
Repetiţiile cu orchestra se vor desfăşura în fiecare zi de concurs, începând cu 8 noiembrie, ora 9 , la sediul Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”. Acompaniamentul orchestral, pe toată durata festivalului, va fi asigurat de orchestra Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Tg-Jiu.
Spectacolele-concurs se vor desfăşura în zilele de 8 şi 9 noiembrie, ziua de 10 noiembrie fiind rezervată pelerinajului la Casa-muzeu „Măria Lătăreţu” de la Bălceşti, precum şi Galei laureaţilor de la Tg-Jiu.
Pe lângă spectacolele din Festival, vor avea loc şi alte manifestări culturale, care vor marca drumul de cântec al Măriei Lătăreţu, de la Bălceşti la Târgu-Jiu şi vor readuce în memoria gorjenilor tradiţii folclorice şi nestemate din lada de zestre.
Ordinea intrării în concurs se va afişa în fiecare zi la locul de cazare şi la sala de repetiţii. Nu va exista o tragere la sorţi, asigurându-se astfel o varietate zonală a spectacolelor.
În serile de 8, 9 şi 10 noiembrie, după spectacolele-concurs şi Gala Laureaţilor, se vor desfăşura recitaluri oferite de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Ansamblul folcloric „Măria Lătăreţu” al Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, precum şi de invitaţii acestora.
În programul festivalului vor fi cuprinse şi alte manifestări artistice.
Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi de seamă din domeniul cercetării şi interpretării folclorului românesc(etnomuzicologi, folclorişti, interpreţi celebri, redactori muzicali, profesori, dirijori) precum şi din personalităţi locale.
Clasificarea interpreţilor participanţi la concurs se va face ţinându-se seama de calitatea interpretării, de autenticitatea şi valoarea artistic a pieselor interpretate, de ţinuta scenică, de autenticitatea şi de frumuseţea costumului popular al interpretului-concurent.
Juriul va avea un preşedinte, precum şi un preşedinte de onoare. De asemenea juriul va avea un secretar numit din rândul echipei de proiect.
Vor fi apreciate calităţile interpretative, repertoriul, autenticitatea portului, prezenţa scenică, cu note de la 1 la 10, într-o fişă individuală, pe baza căreia, prin centralizare, se va decide punctajul fiecărui concurent.
Juriul are latitudinea de a redistribui premiile şi poate clasa doi concurenţi pe acelaşi loc, în funcţie de rezultatele din concurs.

Premiile Festivalului:
a) solişti vocali:
• Marele Premiu şi Trofeul Festivalului, în valoare de 3000 lei, oferit de Consiliul Judeţean Gorj prin Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
• Premiul I, în valoare de 2000 lei, oferit de CJCPCT Gorj’;
• Premiul II, în valoare de 1600 lei, oferit de Consiliul Local Tg-Jiu;
• Premiul III, în valoare de 1200 lei, oferit de CJCPCT Gorj;
• 3 menţiuni, în valoare de 500 lei fiecare, oferite de Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu.
b) solişti instrumentişti:
• Premiul I, în valoare de 1600 lei, oferit de Liga culturală „Fiii Gorjului”;
• Premiul II, în valoare de 1200 lei, oferit de Consiliul local Tg-Jiu;
• Premiul III, în valoare de 800 lei, oferit de CJCPCT Gorj;
• 3 menţiuni, în valoare de 300 lei RON fiecare, oferite de Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu.
c) Premiul special al urmaşilor din familia Măriei Lătăreţu.
Sumele propuse pentru premiere sunt la valoare brută, fiind supuse impozitării.
În funcţie de receptivitatea şi aderenţa la programul festivalului vor mai fi oferite premii de către consilii locale, publicaţii, posturi de radio şi TV, alte instituţii, societăţi culturale, ligi, fundaţii, firme gorjene sau persoane particulare.
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, în calitate de organizator principal al evenimentului asigură toate cheltuielile pentru festival şi în legătură cu festivalul care nu se regăsesc în bugetele celorlalţi organizatori. Asigură cazarea şi masa pentru toţi concurenţii şi însoţitorii acestora în perioada 7-8 noiembrie, iar în zilele de 8,9 şi 10 noiembrie numai pentru cei admişi în concurs, după preselecţie. în cazurile bine justificate se poate asigura cazarea din 6 noiembrie 2016.
Asigură, de asemenea, pe toată perioada festivalului, servicii hoteliere pentru echipa TV parteneră, pentru membrii juriului precum şi pentru invitaţii proprii. Mai mult de atât asigura plata onorariilor pentru membrii juriului şi invitaţii proprii în spectacole.
Se vor oferii trofee de către CJCPCT Gorj şi Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a încheia parteneriate media (filmări, înregistrări, spectacole), iar contravaloarea filmărilor şi transmisei în direct a festivalului va fi suportată de către Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”.
Ceilalţi organizatori ai festivalului îşi vor asigura, din bugetele proprii, cheltuielile ocazionate de spectacolele acestora(onorarii, transport, cazare, masă, etc.). Informaţii:
” Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” (director Gheorghe Porumbel) – tel. fax 0253/21.61.79
” C.J.C.P.C.T. Gorj (director Ion Cepoi) – tel. fax 0253/ 21.37.10
” Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu (director Alexandru Bratu) – tel. fax 0253/ 21.59.45

Regulament și fișă de participare in format PDF